Over VervoerVoorMij.nl

Onze doelstelling

Vervoer (of mobiliteit) is iets waar iedereen recht op heeft en een voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Als je je niet kunt verplaatsen, kan je er ook moeilijk op uit naar vrienden, familie of een evenement. Je wereld wordt dan heel klein.

Vervoersarmoede

Als je je niet kunt verplaatsen noemen we dit ook wel 'vervoersarmoede'. Vervoersarmoede betekent eigenlijk dat je niet kunt komen waar je heen wil en daardoor ook niet kunt deelnemen aan activiteiten. Er zijn verschillende redenen waardoor iemand niet kan reizen. Denk bijvoorbeeld aan een lichamelijk beperking (handicap) of door financiële zorgen (vervoer is te duur).

Gelukkig is er steeds meer aandacht voor vervoersarmoede en zijn er vaak in gemeenten verschillende mogelijkheden om wél te reizen. Helaas ontbreekt vaak een overzicht van alle mogelijkheden. Ook onbekendheid van de mogelijkheden is een reden van vervoersarmoede.

Onze doelstelling

Ons doel met deze website (www.vervoervoormij.nl) is alle plaatselijke vervoersmogelijkheden overzichtelijk bij elkaar zetten voor de deelnemende gemeenten.

Door goede vervoersinformatie aan te bieden willen we reizen voor iedereen mogelijk maken. Zo zorgen we dat iedereen mee kan doen in de samenleving en gaan we vervoersarmoede tegen. Als mensen meedoen, zal eenzaamheid verminderen en zijn mensen gezonder en gelukkiger!

Onze partners

Deze website is een initiatief van Vervoer voor Elkaar en voormalig stichting Zet, uitgevoerd door Bureau Buitenlijn. De ontwikkeling is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de New Mobility Foundation.

Logo VvE

Vervoer voor Elkaar
Vervoer voor Elkaar is een onafhankelijke stichting welke zich inzet voor het bevorderen van mobiliteit. Wij adviseren, ondersteunen en (mede-)financieren onderzoek rondom mobiliteit en dragen mobiliteitsoplossingen aan voor ouderen, mensen met een beperking en om eenzaamheid tegen te gaan. Kijk ook op: www.vervoer-voor-elkaar.nl

Logo BuitenLijn

Bureau Buitenlijn
Buitenlijn werk aan vraagstukken in de samenleving in opdracht van bijvoorbeeld gemeenten, provincies en woningcorporaties. Wij geloven er in dat het bij elkaar brengen van ervaringen en meningen van verschillende mensen en organisaties zorgt voor de best passende oplossing. Om te zorgen dat iedereen z’n stem kan laten horen, gebruiken we vaak een aanpak die buiten de lijntjes durft te gaan. Wij richten ons op de sociale kant van vervoer: wat betekent vervoer voor mensen en wat hebben zij nodig om van de mogelijkheden gebruik te maken? In opdracht van overheden werken we samen met inwoners en organisaties aan mobiliteit voor iedereen. Kijk ook op: www.bureaubuitenlijn.nl.

NMF-logo

New Mobility Foundation
De New Mobility Foundation faciliteert projecten gericht op het aanpakken van vervoersarmoede. Met name kwetsbare burgers in onze samenleving, zoals ouderen, gehandicapten, mensen met een laag inkomen en vluchtelingen, lopen meer kans op vervoersarmoede. Door innovatieve projecten te ondersteunen die transportarmoede aanpakken, wil NMF deze burgers meer kansen bieden op het gebied van gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid en vrije tijd.

Website: www.newmobilityfoundation.org

Contact opnemen

Vragen over de website
Heb je vragen over de website, laat het ons weten via dit contactformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op.

Vragen aan onze partners
Voor vragen aan onze partners kun je contact opnemen met de volgende contactpersonen:

Kamieke van de Riet (Bureau Buitenlijn): info@vervoervoormij.nl

Voor- en achternaam
Logo VvE_wit
Logo BuitenLijn
NMF-logo_wit

Deze website is een initiatief van Vervoer Voor Elkaar in samenwerking met Bureau Buitenlijn. Mede mogelijk gemaakt door de New Mobility Foundation (NMF).

Contact

Voor vragen over deze website of voor deelname als gemeente neemt u contact op via ons contactformulier.