Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Vervoer Voor Mij aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op www.vervoervoormij.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Aan de verstrekte informatie op deze site (www.vervoervoormij.nl) kunnen geen rechten worden ontleend. Vervoer Voor Mij kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Vervoer Voor Mij sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.vervoervoormij.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.vervoervoormij.nl te kunnen raadplegen.

Vervoer Voor Mij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Ook niet voor de inhoud van sites waarnaar vanuit www.vervoervoormij.nl wordt verwezen.

De foto’s en teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Logo VvE_wit
Logo BuitenLijn
NMF-logo_wit

Deze website is een initiatief van Vervoer Voor Elkaar in samenwerking met Bureau Buitenlijn. Mede mogelijk gemaakt door de New Mobility Foundation (NMF).

Contact

Voor vragen over deze website of voor deelname als gemeente neemt u contact op via ons contactformulier.